1. garvsyra

  garvsyra, tannin, gulbrunt amorft ämne, som finns naturligt i bark och frukter hos många växter, t.ex. ek.
 2. solcell

  solcell, fotocell som är optimerad för att omvandla solstrålning till el.

 3. koks

  koks, kox, bränsle som framställs genom pyrolys av stenkol varvid metan och andra kolväten avgår.
 4. fast form

  fast form är ett av de fyra aggregationstillstånd som ett ämne kan ha.

 5. amorfa material

  amorfa material, material som har en icke kristallin atomär uppbyggnad.
 6. aktivt kol

  aktivt kol, puderlik eller pelleterad form av amorft kol som har en mycket stor area per volym, tack vare en stor mängd små fina porer.
 7. bordiamant

  bordiamant består av aluminiumborid, som avskiljs i form av mycket hårda kristaller då en lösning av amorft bor i smält aluminium svalnar.
 8. dopplerit

  dopplerit, amorft, brunsvart, gelatinöst kalciumsalt av humussyra, i torkat tillstånd glänsande och svart.
 9. etenplast

  etenplast, PE, en grupp delkristallina termoplaster som är baserade på polyeten, –(CH 2–CH 2) n–, eller på sampolymerer av eten i vilka etenmonomeren utgör största delen av massan.
 10. kisel

  kisel, halvmetalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 14 (kolgruppen), kemiskt tecken Si, halvledare.