1. bordiamant

  bordiamant består av aluminiumborid, som avskiljs i form av mycket hårda kristaller då en lösning av amorft bor i smält aluminium svalnar.
 2. dopplerit

  dopplerit, amorft, brunsvart, gelatinöst kalciumsalt av humussyra, i torkat tillstånd glänsande och svart.
 3. etenplast

  etenplast, PE, en grupp delkristallina termoplaster som är baserade på polyeten, –(CH 2–CH 2) n–, eller på sampolymerer av eten i vilka etenmonomeren utgör största delen av massan.
 4. kisel

  kisel, halvmetalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 14 (kolgruppen), kemiskt tecken Si, halvledare.

 5. garvsyra

  garvsyra, tannin, gulbrunt amorft ämne, som finns naturligt i bark och frukter hos många växter, t.ex. ek.
 6. bor

  bor, halvmetalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 13 (borgruppen), kemiskt tecken B.

 7. glas

  glas är ett oftast genomskinligt material.
 8. amorfa material

  amorfa material, material som har en icke kristallin atomär uppbyggnad.
 9. glasmetall

  glasmetall, legering av metaller och ickemetaller som resulterar i ett amorft material med mycket hög hållfasthet.
 10. fast form

  fast form är ett av de fyra aggregationstillstånd som ett ämne kan ha.