1. ampere

  ampere, enhet för elektrisk ström (strömstyrka) med beteckningen A, en av SI:s grundenheter, uppkallad efter André Marie Ampère.

 2. amperemeter

  amperemeter, elektriskt instrument för mätning av elektrisk strömstyrka.
 3. amperesekund

  amperesekund, alternativ SI-enhet för elektrisk laddning (elmängd) med beteckningen As.
 4. amperetimme

  amperetimme, enhet för elektrisk laddning (elmängd) med beteckningen Ah, tilläggsenhet till SI-enheten coulomb (C).
 5. amper

  am´per adj. ~t ampra ORDLED: ampr-are
  Svensk ordbok
 6. nukleotider

  nukleotider, kemiska föreningar bestående av en nukleosid (uppbyggd av en pentos och en kvävebas) och minst en fosfatgrupp, t.ex. adenosintrifosfat (ATP).

 7. ATP

  ATP, adenosintrifosfat, energitransportör, biokemisk förening som består av adenin, ribos och trifosfat.

 8. volt–ampere-metoden

  volt–ampere-metoden, inom elektrotekniken en metod för mätning av resistans där strömmen genom och spänningen över en resistor mäts och resistansen beräknas med hjälp av Ohms lag.
 9. amperevarv

  amperevarv, enhet för produkten av strömstyrka och antal lindningsvarv i en spole.
 10. ampere

  ampere [-ä´r] subst. ~n [-ä´ren], plur. ~ ORDLED: amper-en FÖRK.: A
  Svensk ordbok