1. amper

  am´per adj. ~t ampra ORDLED: ampr-are
  Svensk ordbok
 2. amperemeter

  amperemeter, elektriskt instrument för mätning av elektrisk strömstyrka.
 3. amperesekund

  amperesekund, alternativ SI-enhet för elektrisk laddning (elmängd) med beteckningen As.
 4. ampere

  ampere är enheten för elektrisk strömstyrka.
 5. amperetimme

  amperetimme, enhet för elektrisk laddning (elmängd) med beteckningen Ah, tilläggsenhet till SI-enheten coulomb (C).
 6. amperevarv

  amperevarv, enhet för produkten av strömstyrka och antal lindningsvarv i en spole.
 7. ampere

  ampere [-ä´r] subst. ~n [-ä´ren], plur. ~ ORDLED: amper-en FÖRK.: A
  Svensk ordbok
 8. amperemeter

  amperemeter [-ä`r-] subst. ~n amperemetrar ORDLED: ampere--metr-ar
  Svensk ordbok
 9. amperesekund

  amperesekund [-ä`r-] subst. ~en ~er ORDLED: ampere--sekund-en
  Svensk ordbok
 10. amperevarv

  amperevarv [-ä`r-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ampere--varv-et
  Svensk ordbok