1. ampere

  ampere, enhet för elektrisk ström (strömstyrka) med beteckningen A, en av SI:s grundenheter, uppkallad efter André Marie Ampère.

 2. amperemeter

  amperemeter, elektriskt instrument för mätning av elektrisk strömstyrka.
 3. André Marie Ampère

  Ampère, André Marie, 1775–1836, fransk fysiker och matematiker, professor vid École polytechnique och Collège de France (båda i Paris).
 4. amperesekund

  amperesekund, alternativ SI-enhet för elektrisk laddning (elmängd) med beteckningen As.
 5. volt–ampere-metoden

  volt–ampere-metoden, inom elektrotekniken en metod för mätning av resistans där strömmen genom och spänningen över en resistor mäts och resistansen beräknas med hjälp av Ohms lag.
 6. amperetimme

  amperetimme, enhet för elektrisk laddning (elmängd) med beteckningen Ah, tilläggsenhet till SI-enheten coulomb (C).
 7. Jean-Jacques Ampère

  Ampère, Jean-Jacques, 1800–64, fransk litteraturhistoriker, professor vid Collège de France; son till André Marie Ampère.
 8. ampere

  ampere [-ä´r] subst. ~n [-ä´ren], plur. ~ ORDLED: amper-en FÖRK.: A
  Svensk ordbok
 9. Ampères lag

  Ampères lag, cirkulationslagen, fysikalisk lag som ger ett samband mellan magnetfältet kring en elektrisk strömbana och den elektriska strömmen.
 10. elektrisk ström

  elektrisk ström, fysikalisk storhet med beteckningen I.