1. Ampères lag

  Ampères lag, cirkulationslagen, fysikalisk lag som ger ett samband mellan magnetfältet kring en elektrisk strömbana och den elektriska strömmen.
 2. amperesekund

  amperesekund, alternativ SI-enhet för elektrisk laddning (elmängd) med beteckningen As.
 3. amperesekund

  amperesekund [-ä`r-] subst. ~en ~er ORDLED: ampere--sekund-en
  Svensk ordbok
 4. ampere

  ampere är enheten för elektrisk strömstyrka.
 5. ampere

  ampere [-ä´r] subst. ~n [-ä´ren], plur. ~ ORDLED: amper-en FÖRK.: A
  Svensk ordbok
 6. André Marie Ampère

  Ampère, André Marie, 1775–1836, fransk fysiker och matematiker, professor vid École polytechnique och Collège de France (båda i Paris).
 7. Jean-Jacques Ampère

  Ampère, Jean-Jacques, 1800–64, fransk litteraturhistoriker, professor vid Collège de France; son till André Marie Ampère.
 8. volt–ampere-metoden

  volt–ampere-metoden, inom elektrotekniken en metod för mätning av resistans där strömmen genom och spänningen över en resistor mäts och resistansen beräknas med hjälp av Ohms lag.
 9. François Arago

  Arago, François, 1786–1853, fransk fysiker och astronom, från 1830 chef för Parisobservatoriet.
 10. A

  A är förkortning för ampere, som är en enhet för strömstyrka.