1. amt

  amt, till och med 2006 civilt förvaltningsområde i Danmark, motsvarande svenskt län.
 2. Amtrak

  Amtrak, förkortning för American Travel Track, statligt bolag för långväga persontrafik på järnväg i USA.
 3. amtman

  amtman, danska amtmand, styresman för ett amt.
 4. amt

  amt subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: amt-et
  Svensk ordbok
 5. Köpenhamns amt

  Köpenhamns amt, se Københavns amt.
 6. Storstrøms amt

  Storstrøms amt, f.d. amt i östra Danmark.
 7. Fyns amt

  Fyns amt, f.d. amt i Danmark.
 8. Frederiksborg amt

  Frederiksborg amt, f.d. amt på nordöstra Själland, Danmark.
 9. Ribe amt

  Ribe amt, f.d. amt på sydvästra Jylland, Danmark.
 10. Københavns amt

  Københavns amt, f.d. amt på nordöstra Själland, Danmark.