1. amt

  amt, till och med 2006 civilt förvaltningsområde i Danmark, motsvarande svenskt län.
 2. Amtrak

  Amtrak, förkortning för American Travel Track, statligt bolag för långväga persontrafik på järnväg i USA.
 3. amt

  amt subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: amt-et
  Svensk ordbok
 4. Köpenhamns amt

  Köpenhamns amt, se Københavns amt.
 5. Storstrøms amt

  Storstrøms amt, f.d. amt i östra Danmark.
 6. Fyns amt

  Fyns amt, f.d. amt i Danmark.
 7. Frederiksborg amt

  Frederiksborg amt, f.d. amt på nordöstra Själland, Danmark.
 8. Roskilde amt

  Roskilde amt, f.d. amt på mellersta Själland, Danmark.
 9. Sønderjyllands amt

  Sønderjyllands amt, f.d. amt på södra Jylland, Danmark.
 10. Københavns amt

  Københavns amt, f.d. amt på nordöstra Själland, Danmark.