1. amtskommun

  amtskommun, danska amtskommune, till och med 2006 dansk regionkommun, motvarande svensk landstingskommun.
 2. amt

  amt, till och med 2006 civilt förvaltningsområde i Danmark, motsvarande svenskt län.
 3. Århus amt

  Århus amt, f.d. amt vid Jyllands östkust, Danmark.
 4. bronslurar

  bronslurar, böjda eller s-formigt svängda blåsinstrument från den yngre bronsåldern i Norden, även funna i norra Tyskland.
 5. amtman

  amtman, danska amtmand, styresman för ett amt.
 6. Peter Christen Asbjørnsen

  Asbjørnsen, Peter Christen, 1812–85, norsk folklorist och naturforskare, 1860–64 forstmester i Nordre Trondhjems amt.
 7. Kielfreden

  Kielfreden, fred som slöts 14 januari 1814 mellan Sverige och Danmark.
 8. Danmark

  Danmark, stat i Nordeuropa.

 9. bronsåldern

  bronsåldern, den period i Christian Jürgensen Thomsens treperiodssystem för förhistorisk tid då bronsen var råmaterialet för redskap och vapen.

 10. amt

  amt subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: amt-et
  Svensk ordbok