1. amygdalin

  amygdalin, giftig glykosid som förekommer i fruktkärnorna hos de flesta arterna inom rosväxterna, särskilt i bittermandel, persikor och aprikoser.
 2. disackarider

  disackarider, kolhydrater som kan antas bildade ur två monosackarider genom elimination av en vattenmolekyl.
 3. cyanider

  cyanider, vätecyanid och dess salter.
 4. hägg

  hägg, Prunus padus, art i familjen rosväxter.
 5. glykosider

  glykosider, kemiska föreningar i vilka 1-hydroxylgruppen i ett kolhydrat ersatts med en annan grupp, t.ex. en alkoxi- eller fenoxigrupp.
 6. bittermandel

  bittermandel, sur mandel, Prunus dulcis varietet amara, varietet av växtarten mandel.
 7. bensaldehyd

  bensaldehyd, konstgjord bittermandelolja, C 6H 5CHO.
 8. groningshämmande ämne

  groningshämmande ämne, substans som motverkar växtfröns groning.
 9. Friedrich Wöhler

  Wöhler, Friedrich, född 31 juli 1800, död 23 september 1882, tysk kemist, efter studier hos Berzelius 1823–24 lärare vid Gewerbeschule i Berlin 1825–31, professor i Kassel 1831–36 och i Göttingen från 1836.

 10. mandelsyra

  mandelsyra, fenylglykolsyra, C 6H 5CH(OH)COOH, färglösa kristaller som bl.a. erhålls genom hydrolys av glykosiden amygdalin.