1. amylas

  amylas, diastas , grupp av enzymer som katalyserar nedbrytning av stärkelse och glykogen.
 2. amylos

  amylos, polysackarid med formeln (C 6H 10O 5) n, som är den mindre komponenten (ca 20 %) i stärkelse.
 3. amylopektin

  amylopektin, polysackarid med formeln (C 6H 10O 5) n, som är huvudbeståndsdelen (ca 80 %) i stärkelse.
 4. amyloidos

  amyloidos, förekomst av härdar av amyloid i ett eller flera organ, ofta medförande tilltagande symtom orsakade av reducerad funktion.
 5. amyloplast

  amyloplast, färglösa organell i vissa växtceller där stärkelse bildas och lagras.
 6. amyloid

  amyloid, traditionell medicinsk benämning på vissa typer av mikroskopiskt iakttagbara härdar (inlagringar) av onormal substans mellan cellerna i kroppsvävnader.
 7. amylacetat

  amylacetat, 1-pentylacetat, CH 3COOC 5H 11, en flyktig och brännbar ester mellan ättiksyra och pentanol, som används t.ex. vid extraktion av penicillin eller för att ta bort oljefläckar vid tvätt.
 8. amyl-

  amyl-, pentyl-, äldre prefix i organisk-kemisk nomenklatur vilket markerar förekomsten av en amylgrupp, C5H11–, i en molekyl.

 9. amylalkoholer

  amylalkoholer, pentanoler, alifatiska alkoholer med formeln C 5H 12O.
 10. amylnitrit

  amylnitrit, C 5H 11ONO, en gröngul vätska med sötaktig lukt.