1. amylalkoholer

  amylalkoholer, pentanoler, alifatiska alkoholer med formeln C 5H 12O.
 2. pentanoler

  pentanoler, alifatiska alkoholer, detsamma som amylalkoholer.
 3. isoamylalkohol

  isoamylalkohol, 3-metyl-1-butanol, se amylalkoholer.
 4. etanol

  etanol, rationellt namn på föreningen
  C 2H 5OH, etylalkohol, alkohol, ( vin) sprit, den mest kända av alla alkoholer.
 5. sprittermometer

  sprittermometer, vätsketermometer vars kula och kapillärrör innehåller sprit (etanol eller amylalkohol).
 6. amylnitrit

  amylnitrit, C 5H 11ONO, en gröngul vätska med sötaktig lukt.
 7. Gerbers butyrometermetod

  Gerbers butyrometermetod, metod för undersökning av fetthalt i mjölk med hjälp av ett graderat glasrör, s.k. butyrometer.