1. enzymteknik

  enzymteknik, användning av enzymer för att katalysera tekniska processer.
 2. diastas

  diastas, äldre benämning på amylas, ett kolhydratspjälkande enzym från bl.a. bukspottkörteln.
 3. stärkelse

  stärkelse, (C 6H 10O 5) n, polysackarid uppbyggd av en blandning av grenade och ogrenade kedjor av upp till flera tusen enheter glukos; jämte cellulosa det kolhydrat som förekommer i störst mängd i naturen.
 4. dextrin

  dextrin, sammanfattande benämning på oligo- och polysackarider av glukos, bildade vid partiell nedbrytning av stärkelse.
 5. matspjälkning

  matspjälkning, matsmältning , digestion, sönderdelning av näring till beståndsdelar som tas upp av organismen för att utnyttjas i ämnesomsättningen.