1. amyotrofisk lateralskleros

  amyotrofisk lateralskleros, ALS, en relativt ovanlig förlamningssjukdom där nervceller som styr viljemässiga rörelser – från hjärnbark till ryggmärg och från ryggmärg till muskel – degenererar och dör.
 2. ALS

  ALS, förkortning av immunserumet antilymfocytserum eller nervsjukdomen amyotrofisk lateralskleros.
 3. superoxiddismutas

  superoxiddismutas, SOD, enzym som katalyserar omvandling av superoxidradikaler till väteperoxid och syre och därigenom spelar en viktig roll i cellens försvar mot reaktivt syre.
 4. mitokondriella sjukdomar

  mitokondriella sjukdomar, sjukdomar vilkas yttringar visats bero på störd funktion i cellernas mitokondrier.
 5. dysfagi

  dysfagi, svårighet att svälja.
 6. proteinveckningssjukdomar

  proteinveckningssjukdomar, konformationssjukdomar, engelska protein misfolding disorders, conformational diseases, grupp sjukdomar som karakteriseras av att proteiner i vissa celler klumpas ihop till nystan eller aggregat som kan ses vid mikroskopisk undersökning.
 7. bulbärparalys

  bulbärparalys, förlamning av muskulaturen i tunga, läppar, svalg och struphuvud förorsakad av sjuklig förändring av hjärnnervskärnor i förlängda märgen ( bulbus, medulla oblongata).
 8. bromsmedicin

  bromsmedicin, läkemedel som bromsar upp en (obotlig) sjukdoms nedbrytande inverkan på organismen, så att den sjuka till exempel kan leva längre.
 9. BMAA

  BMAA ( beta-N-metylamino-L-alanin), aminosyra som bildas av cyanobakterier och som förmodas kunna vara giftig för högre organismer.
 10. pannlobsdemens

  pannlobsdemens, frontallobsdemens, demens till följd av degeneration med funktionsstörning i storhjärnans pannlober.