1. An

  An, sumerisk form av gudanamnet Anu.
 2. an-

  an-, negerande prefix, se a-.
 3. Det går an: En tafla ur lifvet

  Det går an: En tafla ur lifvet, roman av Carl Jonas Love Almqvist, utgiven 1839.

 4. an-Najaf

  an-Najaf, stad i mellersta Irak, 130 km söder om Bagdad; 675 000 invånare (2012).
 5. an-Nuhud

  an-Nuhud, stad i mellersta Sudan; för belägenhet se landskarta Sudan.
 6. An Lushan

  An Lushan, 703–757, kinesisk militär av centralasiatisk börd.
 7. an

  an´ adv.
  Svensk ordbok
 8. Jabal an-Nusayriya

  Jabal an-Nusayriya, berg i västra Syrien; för belägenhet se landskarta Syrien.
 9. Ding an sich

  Ding an sich, egentligen das Ding an sich, tinget i sig, den av Kant skapade filosofiska termen för verkligheten sådan den är i sig själv, oberoende av vår uppfattning.
 10. Mustafa an-Nahhas Pascha

  an-Nahhas Pascha, Mustafa, arabiska Muṣṭ­afā an-Naḥḥās Bāshā, 1876–1965, egyptisk jurist och politiker, fem gånger regeringschef (1928, 1929–30, 1936–37, 1942–44, 1950–52).