1. ana

  ana-, förled: upp(för) e.d. (t.ex. anabol, anafor, analys); åter (t.ex. anabaptism).
 2. anarkism

  anarkism, en politisk riktning vars anhängare, anarkister, eftersträvar ett samhälle där individen utsätts för så lite tvång som möjligt.
 3. anafor

  anafor är ett sätt att uttrycka sig som innebär att man upprepar samma ord eller uttryck i början av flera meningar eller versrader.

 4. anatman

  anatman, läran att människan inte har någon själ.
 5. anatomi

  anatomi, vetenskap som studerar människokroppens, djurens och växternas byggnad.
 6. analys

  analys betyder egentligen ’sönderdelning’.
 7. analogi

  analogi, likhet, överensstämmelse, motsvarighet (i något visst avseende).
 8. analfabetism

  analfabetism, oförmåga att läsa och skriva.
 9. anatta

  anatta, anattā, läran att människan inte har någon själ, se anatman.
 10. anaerob

  anaerob sägs en process eller organism vara som inte fordrar tillgång till fritt syre.