1. ana

  ana-, förled: upp(för) e.d. (t.ex. anabol, anafor, analys); åter (t.ex. anabaptism).
 2. anatman

  anatman, läran att människan inte har någon själ.
 3. anarkism

  anarkism, en politisk riktning vars anhängare, anarkister, eftersträvar ett samhälle där individen utsätts för så lite tvång som möjligt.
 4. anafor

  anafor, stilistisk term för flera på varandra följande parallella led som börjar på samma sätt: Skön att sitta i, skön att se på, skön att köra.
 5. analfabetism

  analfabetism, oförmåga att läsa och skriva.
 6. anatomi

  anatomi, vetenskap som studerar människokroppens, djurens och växternas byggnad.
 7. analys

  analys, verklig eller tänkt uppdelning av något i dess olika beståndsdelar; grundlig, uppdelande undersökning.
 8. anakonda

  anakonda är en art i familjen boaormar och kallas också grön anakonda.
 9. analogi

  analogi, likhet, överensstämmelse, motsvarighet (i något visst avseende).
 10. anaerob

  anaerob sägs en process eller organism vara som inte fordrar tillgång till fritt syre.