1. anabaptism

  anabaptism, en väckelse- och församlingsrörelse under reformationstiden och en riktning inom den s.k. radikala reformationen.
 2. anabaptism

  anabaptis´m subst. ~en ORDLED: ana-bapt-ism-en
  Svensk ordbok
 3. reformationen

  reformationen, process inom kristendomen som ursprungligen var avsedd att reformera kyrkan men som i stället medförde en brytning med påvekyrkan och uppkomsten av nya kyrkobildningar.
 4. frikyrka

  frikyrka, kristet trossamfund, baserat på frivillig anslutning till församlingen genom personlig bekännelse.
 5. ana

  ana-, förled: upp(för) e.d. (t.ex. anabol, anafor, analys); åter (t.ex. anabaptism).
 6. vederdöpare

  vederdöpare, ett från reformationstiden stammande smädeord för anabaptister (’omdöpare’), som var kända redan på 300-talet och som i Codex Justinianus (500-talet) hotades med dödsstraff.
 7. kiliasm

  kiliasm, även millennarism (av latin millennium ’tusenårsperiod’), föreställningen om ett framtida fridsrike, tusenårsriket, närmast knuten till Uppenbarelseboken (kap. 20) och dess profetia om Kristi regemente i tusen år, mellan Satans fängslande och den slutliga domen.
 8. mennoniter

  mennoniter, medlemmar av en protestantisk, pacifistisk församlingsrörelse som utgår från 1500-talets anabaptism.
 9. omdop

  omdop, dop av vuxna efter avlagd bekännelse, trots att de tidigare blivit döpta.
 10. Balthasar Hubmaier

  Hubmaier, Balthasar, född ca 1480, död 1528, tysk teolog, radikal reformator och anhängare av döparrörelsen.