1. anabaptist

  anabaptis´t subst. ~en ~er ORDLED: ana-bapt-ist-en
  Svensk ordbok
 2. anabaptism

  anabaptism, en väckelse- och församlingsrörelse under reformationstiden och en riktning inom den s.k. radikala reformationen.
 3. vederdöpare

  vederdöpare, ett från reformationstiden stammande smädeord för anabaptister (’omdöpare’), som var kända redan på 300-talet och som i Codex Justinianus (500-talet) hotades med dödsstraff.
 4. baptism

  baptism, internationell protestantisk samfunds- och församlingsrörelse.
 5. mennoniter

  mennoniter, medlemmar av en protestantisk, pacifistisk församlingsrörelse som utgår från 1500-talets anabaptism.
 6. troendedop

  troendedop, trosdop , medvetet dop, en inom baptistiska trossamfund skapad term – med udd mot barndopsseden – som avser att karakterisera det i Nya Testamentet beskrivna kristna dopet (jämför Apostlagärningarna 2:37–42).
 7. svärmare

  svärmare, nedsättande benämning på anhängare av den gren av 1500-talets tyska reformation som numera allmänt kallas den ”radikala reformationen”: anabaptister, spiritualister, upproriska bönder m.fl.
 8. Österrike

  Österrike, stat i Centraleuropa.

 9. vederdöpare

  ve`derdöpare subst. ~n äv. vederdöparn, plur. ~, best. plur. vederdöparna ORDLED: veder--döp-ar-en
  Svensk ordbok