1. anabolism

  anabolism, processer i levande celler som leder till syntes (bildning) av komplexa föreningar från enkla föreningar, t.ex. syntesen av proteiner från aminosyror.
 2. anabola steroider

  anabola steroider, anabola-androgena steroider, steroider som utvecklats genom kemisk förändring av det manliga könshormonet testosteron i syfte att vid användning som läkemedel öka den anabola (vävnadsuppbyggande) och minska den androgena (förmanligande) effekten.
 3. anabol

  anabol [-bå´l] adj. ~t ORDLED: ana-bol
  Svensk ordbok
 4. ATP

  ATP, adenosintrifosfat, energitransportör, biokemisk förening som består av adenin, ribos och trifosfat.

 5. citronsyracykeln

  citronsyracykeln, trikarboxylsyracykeln, Krebs cykel, cyklisk följd av kemiska reaktioner som utgör den slutliga gemensamma vägen för oxidativ nedbrytning av kolhydrater, fettsyror och vissa aminosyror i alla levande celler.
 6. endokrina organ

  endokrina organ, körtlar som bildar hormoner och insöndrar dessa till blodet.
 7. steroider

  steroider, grupp kemiska ämnen av stor biologisk och medicinsk betydelse vilkas grundstruktur är ringsystemet gonan.

 8. ana

  ana-, förled: upp(för) e.d. (t.ex. anabol, anafor, analys); åter (t.ex. anabaptism).
 9. anabolism

  anabolis´m subst. ~en ORDLED: ana-bol-ism-en
  Svensk ordbok
 10. tillväxthormon

  tillväxthormon, engelska growth hormone (GH), somatotropin, proteinhormon som hos människa och ryggradsdjur bildas i hypofysens framlob; det stimulerar tillväxt och påverkar ämnesomsättningen.