1. anabola steroider

  anabola steroider, anabola-androgena steroider, steroider som utvecklats genom kemisk förändring av det manliga könshormonet testosteron i syfte att vid användning som läkemedel öka den anabola (vävnadsuppbyggande) och minska den androgena (förmanligande) effekten.
 2. ATP

  ATP, adenosintrifosfat, energitransportör, biokemisk förening som består av adenin, ribos och trifosfat.

 3. anabolism

  anabolism, processer i levande celler som leder till syntes (bildning) av komplexa föreningar från enkla föreningar, t.ex. syntesen av proteiner från aminosyror.
 4. citronsyracykeln

  citronsyracykeln, trikarboxylsyracykeln, Krebs cykel, cyklisk följd av kemiska reaktioner som utgör den slutliga gemensamma vägen för oxidativ nedbrytning av kolhydrater, fettsyror och vissa aminosyror i alla levande celler.
 5. endokrina organ

  endokrina organ, körtlar som bildar hormoner och insöndrar dessa till blodet.
 6. steroider

  steroider, grupp kemiska ämnen av stor biologisk och medicinsk betydelse vilkas grundstruktur är ringsystemet gonan.

 7. ana

  ana-, förled: upp(för) e.d. (t.ex. anabol, anafor, analys); åter (t.ex. anabaptism).
 8. tillväxthormon

  tillväxthormon, engelska growth hormone (GH), somatotropin, proteinhormon som hos människa och ryggradsdjur bildas i hypofysens framlob; det stimulerar tillväxt och påverkar ämnesomsättningen.

 9. dopning

  dopning, eller doping, innebär att man försöker höja prestationsförmågan genom icke-naturliga metoder eller medel.
 10. virilisering

  virilisering, kraftigt ökad bildning eller verkan av manliga könshormoner hos flickor eller kvinnor.