1. anadroma fiskar

  anadroma fiskar, fiskar som vandrar från havet till sötvatten för att leka, t.ex. lax.
 2. Isaac Newton

  Isaac Newton var en engelsk matematiker och naturvetenskapsman.

 3. Anadyomene

  Anadyomene, grekisk benämning på Afrodite, som enligt myten fötts ur havet.
 4. Anadyr

  Anadyr, flod i östra Sibirien, Ryska federationen; rinner upp i Anadyrbergen på Tjuktjerhalvön, fortsätter österut och faller ut i Anadyrbukten i Berings hav.
 5. röntgenstrålning

  röntgenstrålning är släkt med vanligt ljus men har mycket kortare våglängd.
 6. solvinden

  solvinden, den ström av partiklar som ständigt strömmar från solen ut i solsystemet.

 7. Aischylos

  Aischylos, ca 525–456 f.Kr., grekisk dramatiker, död på Sicilien, där han flera gånger gästade kung Hieron av Syrakusa.
 8. sociobiologi

  sociobiologi, studiet av sociala beteendens evolutionära uppkomst, variation och anpassningsvärde hos människan och andra djur.
 9. Lars Magnus Ericsson

  Ericsson, Lars Magnus, 1846–1926, fabrikör, svensk telefonindustris grundare.
 10. Heliga alliansen

  Heliga alliansen, förbund mellan europeiska furstar, slutet i Paris 1815 i syfte att garantera fred och stabilitet i Europa efter revolutions- och Napoleonkrigens omvälvningar.