1. Isaac Newton

  Isaac Newton var en engelsk matematiker och naturvetenskapsman.

 2. röntgenstrålning

  röntgenstrålning är släkt med vanligt ljus men har mycket kortare våglängd.
 3. Aischylos

  Aischylos, ca 525–456 f.Kr., grekisk dramatiker, död på Sicilien, där han flera gånger gästade kung Hieron av Syrakusa.
 4. Heliga alliansen

  Heliga alliansen, förbund mellan europeiska furstar, slutet i Paris 1815 i syfte att garantera fred och stabilitet i Europa efter revolutions- och Napoleonkrigens omvälvningar.
 5. sociobiologi

  sociobiologi, studiet av sociala beteendens evolutionära uppkomst, variation och anpassningsvärde hos människan och andra djur.
 6. Planet X

  planet X, ursprungligen benämning på hypotetisk tung planet utanför Neptunus bana.

 7. tänkande

  tänkande, kognitiva processer som svar på interna eller externa stimuli.
 8. Lars Magnus Ericsson

  Ericsson, Lars Magnus, 1846–1926, fabrikör, svensk telefonindustris grundare.
 9. Mars

  Mars, symbol ♂, den yttersta av de jordliknande planeterna, kallad ”den röda planeten”.
 10. William Harvey

  Harvey, William, född 1 april 1578, död 3 juni 1657, engelsk läkare, upptäckare av blodomloppet.