1. anadroma fiskar

  anadroma fiskar, fiskar som vandrar från havet till sötvatten för att leka, t.ex. lax.
 2. lax

  lax, Salmo salar, art i familjen laxfiskar.
 3. rödingar

  rödingar, Salvelinus, släkte laxfiskar med 20–25 arter i kalla vatten i norra holarktiska regionen.
 4. katadroma fiskar

  katadroma fiskar, fiskar som vandrar från sötvatten (eller kustvatten) till havet för att fortplanta sig, t.ex. europeisk ål.
 5. indianlax

  indianlax, Oncorhynchus nerka, art i familjen laxfiskar.
 6. laxartade fiskar

  laxartade fiskar, Salmoniformes, ordning benfiskar som omfattar ca 310 arter i familjerna gäddfiskar, hundfiskar, guldlaxfiskar, Microstomatidae, släthuvudfiskar, searsider, djuphavsnorsar, Leptochil­ich­thyidae, teleskopögonfiskar, laxfiskar, sikfiskar, norsfiskar, Plecoglossidae, salangider, Sundasalangidae, galaxider, Retropinnidae och Lepidogalaxiidae.
 7. fiskar

  fiskar, Pisces, sammanfattande benämning på vattenlevande, gälandande djur i klasserna pirålar, nejonögon, broskfiskar och benfiskar.