1. anaerob

  anaerob sägs en process eller organism vara som inte fordrar tillgång till fritt syre.
 2. anaeroba bakterier

  anaeroba bakterier, bakterier som har förmåga att växa i frånvaro av fritt syre.
 3. anaeroba processer

  anaeroba processer, processer som sker i frånvaro av syrgas eller vid mycket låga koncentrationer av syrgas; jämför anaerob.
 4. anaerob

  anaerob [an(a)ärå´b] adj. ~t ORDLED: an-aerob
  Svensk ordbok
 5. andning

  andning, respiration, term som vanligen avser yttre andning, dvs. transport av syrgas in i och koldioxid ut ur ett djur via ett andningsorgan eller genom huden.

 6. kvävebindande bakterier

  kvävebindande bakterier, kvävefixerande bakterier, bakterier som genom att omvandla (reducera) molekylärt kväve (N 2) till ammoniak (NH 3) kan tillgodose hela sitt behov av organiskt kväve.
 7. glykolys

  glykolys, reaktionssekvens som leder till nedbrytning av glukos till trekolföreningen pyruvat.
 8. metan

  metan, sumpgas, gruvgas, CH 4, en färg- och luktlös gas som kondenserar vid −164 °C.
 9. biosfären

  biosfären, sammanfattande benämning på de delar av jorden där liv kan förekomma.

 10. mjölksyra

  mjölksyra, α-hydroxipropionsyra, CH3CH(OH)COOH, färglös vätska som har sirapskonsistens och som absorberar fukt ur luften.