1. anafor

  anafor är ett sätt att uttrycka sig som innebär att man upprepar samma ord eller uttryck i början av flera meningar eller versrader.

 2. anafor

  anafor [-få´r] subst. ~en ~er ORDLED: ana-for-en
  Svensk ordbok
 3. anaforisk

  anaforisk, språkvetenskaplig term, använd om pronomen (t.ex. han, hon, den/ det) och adverb ( där, dit, ) som syftar tillbaka på något tidigare nämnt.
 4. anafora

  anafora, nattvardsbön; se eukaristisk bön.
 5. anaforisk

  anaforisk [-få´r-] adj. ~t ORDLED: ana-for-isk
  Svensk ordbok
 6. anafas

  anafas, stadium under celldelningen då kromosomer skiljs åt och går mot var sin pol.
 7. ana

  ana-, förled: upp(för) e.d. (t.ex. anabol, anafor, analys); åter (t.ex. anabaptism).
 8. epifor

  epifor, retorisk upprepning av samma ord eller uttryck i slutet av två eller flera koordinerade satser eller strofer, t.ex. mamma är snäll, pappa är snäll, alla är snälla.
 9. mitos

  mitos, delning av en cell och dess cellkärna i två genetiskt identiska dotterceller.

 10. figur

  figur, i klassisk stil- och retoriklära term för skilda grepp i syfte att öka talets eller textens verkan: anafor, hyperbol, litotes m.fl.