1. analfabetism

  analfabetism, oförmåga att läsa och skriva.
 2. analys

  analys, verklig eller tänkt uppdelning av något i dess olika beståndsdelar; grundlig, uppdelande undersökning.
 3. analogi

  analogi, likhet, överensstämmelse, motsvarighet (i något visst avseende).
 4. analfabet

  analfabet kallas en person som inte kan läsa och skriva.
 5. analytisk kemi

  analytisk kemi, den del av kemin som omfattar metoderna för att kvalitativt igenkänna och kvantitativt bestämma beståndsdelar i kemiska föreningar och blandningar av kemiska föreningar.
 6. analytisk filosofi

  analytisk filosofi, ofta använd samlingsbenämning på en typ av filosofi som först uppträdde i Storbritannien och inom det tyska språkområdet i början av 1900-talet och som fick och fortfarande har stor utbredning, särskilt i den anglosaxiska världen och i de nordiska länderna.
 7. analog

  analog betecknar inom tekniken en förändring som sker kontinuerligt till skillnad från en som sker stegvis (kvantiserad förändring).
 8. analysera

  analysera innebär att undersöka vad något består av, man gör en analys.
 9. kemisk analys

  kemisk analys, bestämning av kemisk sammansättning.
 10. analys

  analys, kemisk analys: man brukar skilja mellan kvalitativ analys, som innebär identifiering av vilka grundämnen eller kemiska föreningar som ingår i ett material, och kvantitativ analys, dvs. bestämning av vilka mängder som ingår däri.