1. analys

  analys, verklig eller tänkt uppdelning av något i dess olika beståndsdelar; grundlig, uppdelande undersökning.
 2. analfabetism

  analfabetism, oförmåga att läsa och skriva.
 3. analogi

  analogi, likhet, överensstämmelse, motsvarighet (i något visst avseende).
 4. analytisk sats

  analytisk sats, sats som är sann eller falsk redan på grund av meningen hos de i satsen ingående orden, oberoende av hur det i övrigt förhåller sig i världen.
 5. analfabet

  analfabet kallas en person som inte kan läsa och skriva.
 6. anal

  anal, som har samband med ändtarmsöppningen, anus.
 7. analysera

  analysera innebär att undersöka vad något består av, man gör en analys.
 8. analog

  analog betecknar inom tekniken en förändring som sker kontinuerligt till skillnad från en som sker stegvis (kvantiserad förändring).
 9. analytisk kemi

  analytisk kemi, den del av kemin som omfattar metoderna för att kvalitativt igenkänna och kvantitativt bestämma beståndsdelar i kemiska föreningar och blandningar av kemiska föreningar.
 10. analytisk filosofi

  analytisk filosofi, ofta använd samlingsbenämning på en typ av filosofi som först uppträdde i Storbritannien och inom det tyska språkområdet i början av 1900-talet och som fick och fortfarande har stor utbredning, särskilt i den anglosaxiska världen och i de nordiska länderna.