1. anala stadiet

  anala stadiet, analstadiet, enligt psykoanalysen den andra fasen, omkring 2 års ålder, i barnets psykosexuella utveckling då intresset koncentreras till anus och avföring.
 2. Ana Laguna

  Laguna, Ana, född 1955 i Spanien, dansare, skådespelerska, professors namn 2000, hovdansare 2006.
 3. analatresi

  analatresi, medfödd missbildning som innebär att ändtarmsöppning saknas.
 4. analabscess

  analabscess, egentligen anorektal abscess, varansamling i anslutning till analöppningen och ändtarmen, ofta kombinerad med fistel ( analfistel).
 5. anal

  anal, som har samband med ändtarmsöppningen, anus.
 6. psykosexuella stadier

  psykosexuella stadier, begrepp inom psykoanalytisk utvecklingsteori.
 7. sodomi

  sodomi, äldre benämning på sexuella handlingar vilka efter religiösa, sociala och juridiska normer ansågs vara ”mot naturen”.
 8. id

  id, Leuciscus idus, art i familjen karpfiskar.
 9. falliska stadiet

  falliska stadiet (av fallos), psykoanalytisk term för ett stadium i barnets psykosexuella utveckling.
 10. sillkung

  sillkung, Regalecus glesne, art i familjen sillkungsfiskar ( Regalecidae).