1. analekter

  analekter, samling utvalda texter av en eller flera författare från en epok.
 2. analeptikum

  analeptikum, väckmedel, läkemedel som snabbt höjer medvetandegraden vid medvetslöshet; används vid förgiftningar.
 3. analeptik

  analepti´k subst. ~en ORDLED: ana-lept-ik-en
  Svensk ordbok
 4. anal

  anal, som har samband med ändtarmsöppningen, anus.
 5. anala stadiet

  anala stadiet, analstadiet, enligt psykoanalysen den andra fasen, omkring 2 års ålder, i barnets psykosexuella utveckling då intresset koncentreras till anus och avföring.
 6. anal

  ana´l adj. ~t ORDLED: an-al
  Svensk ordbok
 7. analstadiet

  analstadiet, detsamma som anala stadiet.
 8. genitala stadiet

  genitala stadiet, inom psykoanalytisk teori den sexuella utvecklingsfas där de tidigare orala och anala drifterna underordnas könsdriften.
 9. sodomi

  sodomi, äldre benämning på sexuella handlingar vilka efter religiösa, sociala och juridiska normer ansågs vara ”mot naturen”.
 10. kaqchikel

  kaqchikel, cakchiquel, qaqchiquel, mayatalande indianfolk i Guatemalas centrala högland.