1. analfena

  analfena, hos fiskar en oparig fena på kroppens undersida mellan buk och stjärtfena; kan vara flera (två hos torsk), sammanväxt med stjärtfenan (som hos ål), omvandlad till parningsorgan (som hos levandefödande tandkarpar) eller helt saknas (som hos rockor).
 2. torsk

  torsk, Gadus morhua, art i familjen torskfiskar.
 3. mal

  mal, Silurus glanis, art i fiskfamiljen egentliga malar.
 4. klumpfisk

  klumpfisk, Mola mola, art i familjen klumpfiskar.
 5. långa

  långa, Molva molva , art i familjen lakefiskar.

 6. vitling

  vitling, Merlangius merlangus, art i familjen torskfiskar.
 7. björkna

  björkna, Abramis bjoerkna, art i familjen karpfiskar.
 8. asp

  asp, Aspius aspius, art i familjen karpfiskar.
 9. torskfiskar

  torskfiskar, Gadidae, familj torskartade fiskar med ca 25 marina arter.
 10. fjärsing

  fjärsing, Trachinus draco, art i familjen fjärsingfiskar.