1. analfena

  analfena, hos fiskar en oparig fena på kroppens undersida mellan buk och stjärtfena; kan vara flera (två hos torsk), sammanväxt med stjärtfenan (som hos ål), omvandlad till parningsorgan (som hos levandefödande tandkarpar) eller helt saknas (som hos rockor).
 2. torsk

  torsk, Gadus morhua, art i familjen torskfiskar.
 3. klumpfisk

  klumpfisk, Mola mola, art i familjen klumpfiskar.
 4. mal

  mal, Silurus glanis, art i fiskfamiljen egentliga malar.
 5. långa

  långa, Molva molva , art i familjen lakefiskar.

 6. fiskar

  fiskar, Pisces, sammanfattande benämning på vattenlevande, gälandande djur i klasserna pirålar, nejonögon, broskfiskar och benfiskar.
 7. kolja

  kolja, Melanogrammus aeglefinus, art i familjen torskfiskar.
 8. såghajartade hajar

  såghajartade hajar, Pristiophoriformes, ordning hajar med en familj, såghajar ( Pristiophoridae), som omfattar fem arter.
 9. vitling

  vitling, Merlangius merlangus, art i familjen torskfiskar.
 10. kolmule

  kolmule, blåvitling , Micromesistius poutassou, art i familjen torskfiskar.