1. analgetika

  analgetika [-ge´-] subst., plur. ORDLED: an-alg-et-ika
  Svensk ordbok
 2. smärtstillande medel

  smärtstillande medel, analgetika, läkemedel som kan lindra eller upphäva smärta.
 3. analgetikum

  analgetikum, preparat som övergående minskar eller upphäver smärtkänslan.
 4. läkemedelsmissbruk

  läkemedelsmissbruk, missbruk av läkemedel, främst sådana som är ångestdämpande (bensodiazepiner) eller smärtstillande (analgetika).

 5. PAKAT

  PAKAT, pa tient kontrollerad analgetika tillförsel, en metod med vilken en patient som har svåra smärtor själv kan reglera tillförseln av morfin eller liknande analgetika med hjälp av ett pump- och infusionssystem.
 6. smärta

  smärta, obehaglig känselupplevelse som oftast orsakas av inträffad vävnadsskada eller upplevs som associerad med vävnadsskada.
 7. dopning

  dopning, doping, användning av olika artificiella metoder och medel, särskilt läkemedel och hormoner (ofta benämnda droger) för att höja prestationsförmågan hos människor och djur.