1. analgetikum

    analgetikum, preparat som övergående minskar eller upphäver smärtkänslan.
  2. kodein

    kodein, metylmorfin, ett centralt verkande smärtstillande medel, analgetikum, som åtminstone delvis utövar sin effekt efter omvandling till morfin.

  3. neuroleptanalgesi

    neuroleptanalgesi, intravenös anestesimetod där ett smärtstillande medel (analgetikum) tillsammans med ett centralnervöst dämpande läkemedel (neuroleptikum) ges.