1. analog

  analog är motsatsen till digital, läs mer under digital.
 2. analog

  analog [-lå´g] adj. ~t ORDLED: ana-log
  Svensk ordbok
 3. analog givare

  analog givare, engelska transducer, anordning som känner av en fysikalisk storhet, t.ex. temperatur, och som vanligen lämnar en elektrisk signal som ett mått på storheten.
 4. analog krets

  analog krets, elektronisk koppling vars utsignal varierar kontinuerligt med en kontinuerligt varierande insignal.
 5. analog teknik

  analog teknik, utnyttjande av analoga kretsar för konstruktion av elektroniska apparater och enheter.
 6. analog–digitalomvandlare

  analog–digitalomvandlare, A/D-omvandlare, elektronisk anordning som omvandlar analog information till digital form.
 7. analog modulering

  analog modulering, förändring av en analog informationssignal genom styrning av egenskaperna hos en bärvåg.
 8. analog ventil

  analog ventil, ventil för reglering eller styrning av ett flöde.
 9. visuell analog skala

  visuell analog skala, VAS, visuell analogskala, engelska visual analogue scale, skala som ingår i en grafisk metod för att mäta en persons uppfattning eller upplevelse.
 10. analogimaskin

  analogimaskin, analog dator, dator som bearbetar kontinuerligt varierande signaler (analoga signaler) såsom spännings- eller tryckändringar.