1. digitalisering

  digitalisering, ursprungligen omvandling av information från analog till digital representation, numera även allmänt om övergången till ett digitalt informationssamhälle.

 2. analog–digitalomvandlare

  analog–digitalomvandlare, A/D-omvandlare, elektronisk anordning som omvandlar analog information till digital form.
 3. analog

  analog är motsatsen till digital, läs mer under digital.
 4. transistor

  transistor, inom elektroniken en komponent tillverkad av halvledarmaterial och avsedd att användas som t.ex. förstärkare i en analog krets eller switch i en digital krets.
 5. tredje industriella revolutionen

  tredje industriella revolutionen, Industri 3.0 (engelska Industry 3.0), utvecklingsfas i den industriella revolutionen som kännetecknas av datorutveckling, digitalisering och automation.

 6. data

  data, representation av fakta, begrepp eller instruktioner i form lämpad för överföring, tolkning eller bearbetning av människor eller maskiner.
 7. integrerad krets

  integrerad krets, IC-krets (engelska integrated circuit), elektronisk krets där olika komponenter (transistorer, dioder, resistorer och kondensatorer) tillverkats i samma halvledarbricka, chips, och elektriskt förbundits direkt på brickans yta.
 8. oscilloskop

  oscilloskop, elektriskt mätinstrument för mätning av snabba förlopp.
 9. voltmeter

  voltmeter, inom elektrotekniken ett mätinstrument för mätning av den elektriska spänningen (potentialskillnaden) mellan två punkter, se elektriska mätinstrument.
 10. ljudkort

  ljudkort, kretskort i en dator för ljuduppspelning.