1. analogibevis

  analogibevis, detsamma som analogislut.
 2. analogislut

  analogislut, analogibevis , argument som utgår från att företeelser (ting) eller förlopp (skeenden) som är lika i vissa avseenden är det också i andra.
 3. analogi

  analogi [-gi´] subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: ana-log-in
  Svensk ordbok
 4. bevis

  bevi´s subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: be-vis-et
  Svensk ordbok