1. färöiska

  färöiska, västnordiskt språk, som med undantag av en minoritet dansktalande är modersmål för de ca 49 000 invånarna på Färöarna, samt för 20 000 i övriga Danmark.

 2. analogibildning

  analogibildning, språklig process varvid en form eller en konstruktion bildas i analogi med en annan, t.ex. när verbet lysa får preteritumformen lös i analogi med nysa: nös.
 3. analogibildning

  analogibildning [-gi`-] subst. ~en ~ar ORDLED: ana-logi--bild-ning-en
  Svensk ordbok
 4. hydrokopter

  hydrokopter, amfibiefarkost för vinterbruk, speciellt i skärgårdsmiljö, för trafik till öar utan fast landförbindelse.