1. analys

  analys, verklig eller tänkt uppdelning av något i dess olika beståndsdelar; grundlig, uppdelande undersökning.
 2. kemisk analys

  kemisk analys, bestämning av kemisk sammansättning.
 3. analys

  analys, kemisk analys: man brukar skilja mellan kvalitativ analys, som innebär identifiering av vilka grundämnen eller kemiska föreningar som ingår i ett material, och kvantitativ analys, dvs. bestämning av vilka mängder som ingår däri.
 4. analys

  analys, undersökning av musikverk; se musikanalys.
 5. sensorisk analys

  sensorisk analys, metodsystem för bestämning av sensoriska egenskaper (estetisk kvalitet) hos t.ex. livsmedel, kosmetika eller förpackningsmaterial.
 6. analys

  analys, filosofisk analys, term som i några filosofiska traditioner används för att beteckna ett visst, med traditionen växlande, slag av filosofisk undersökning.
 7. kvalitativ analys

  kvalitativ analys, kemisk analys med syfte att påvisa och identifiera beståndsdelar i ett studerat prov.
 8. analys

  analys, i matematiken benämning på en av dess grenar, omfattande bl.a. differential- och integralkalkyl; se matematisk analys.
 9. analys

  analys, i psykologiska sammanhang detsamma som psykoanalys eller psykoanalytisk behandling.
 10. analys

  analys, metoden att genom studium av ett litterärt verks olika element visa verkets konstnärliga egenart.