1. analytisk

  analy´tisk adj. ~t ORDLED: ana-lyt-isk
  Svensk ordbok
 2. analytisk sanning

  analytisk sanning, enligt Kants terminologi en sanning som beror på att predikatet redan ingår i subjektets begrepp.
 3. analytisk mängd

  analytisk mängd, analytisk varietet, en punktmängd i rummet C n av n komplexa variabler som överallt kan definieras som de gemensamma nollställena till ett antal analytiska funktioner.
 4. analytisk mångfald

  analytisk mångfald, matematisk term; jämför mångfald.
 5. analytisk funktion

  analytisk funktion, (matematisk) funktion som överallt kan representeras av en konvergent potensserie.
 6. analytisk mängd

  analytisk mängd, en generalisering av begreppet Borelmängd, införd 1916 av de ryska matematikerna Nikolaj Luzin och dennes elev Michail Suslin (1894–1919).

 7. analytisk talteori

  analytisk talteori, gren av matematiken där talteoretiska problem angrips med metoder från matematisk analys.
 8. analytisk sats

  analytisk sats, sats som är sann eller falsk redan på grund av meningen hos de i satsen ingående orden, oberoende av hur det i övrigt förhåller sig i världen.
 9. analytisk reduktion

  analytisk reduktion, förklaring av ett komplext fenomen som sker genom att man först söker klarlägga fenomenets yttersta beståndsdelar (element) och sedan visar att det komplexa fenomenet kan förklaras uteslutande genom de lagar som styr dessa beståndsdelar.
 10. analytisk psykologi

  analytisk psykologi, vanligen benämning på C.G. Jungs lära.