1. anapest

  anapest, inom metriken en trestavig versfot med betoningen på sista stavelsen (◡◡−).
 2. anapest

  anapes´t subst. ~en ~er ORDLED: ana-pest-en
  Svensk ordbok
 3. versmått

  versmått kallas det mönster av betonade och obetonade stavelser som en dikt är uppbyggd på.
 4. stigande rytm

  stigande rytm inom metriken bygger på stigande takter, framför allt anapest och jamb.
 5. versfot

  vers`fot subst. ~en versfötter ORDLED: vers--fot-en
  Svensk ordbok