1. anarki

  anarki, regeringslöshet, laglöshet, förvirring.
 2. Anarta

  Anarta, det vetenskapliga namnet på ett släkte hedflyn med tre arter i Sverige.
 3. anarkafeminism

  anarkafeminism, feministisk riktning som har sitt ursprung i anarkismen och dess uppror mot alla statliga system.
 4. anarkosyndikalism

  anarkosyndikalism, idériktning som förenar syndikalisternas krav på arbetarnas fackliga organisation med anarkisternas tro på den ”handlingens propaganda” som skall kasta statsmakten över ända.
 5. Anarisfjällen

  Anarisfjällen, fjällmassiv i sydvästra Jämtland, väster om Oviksfjällen.
 6. anarkism

  anarkism, en politisk riktning vars anhängare, anarkister, eftersträvar ett samhälle där individen utsätts för så lite tvång som möjligt.
 7. Anarjokka

  Anarjokka, finska Inarijoki, älv i norska Finnmarken, tillflöde till älven Tana.
 8. Anarhichadidae

  Anarhichadidae, det vetenskapliga namnet på familjen havskattfiskar.
 9. anartri

  anartri, oförmåga att artikulera och frambringa begripligt tal, orsakad av skada på den del av nervsystemet som styr talorganens rörelser.
 10. anarkist

  anarkist är en person som tycker att staten inte ska ha rätt att bestämma över människorna, se anarkism.