1. anarki

  anarki, regeringslöshet, laglöshet, förvirring.
 2. anarki

  anarki [-ki´] subst. ~n äv. ~en ORDLED: an-ark-in
  Svensk ordbok
 3. anarkism

  anarkism, en politisk riktning vars anhängare, anarkister, eftersträvar ett samhälle där individen utsätts för så lite tvång som möjligt.
 4. anarkist

  anarkist är en person som tycker att staten inte ska ha rätt att bestämma över människorna, se anarkism.
 5. anarkist

  anarkis´t subst. ~en ~er ORDLED: an-ark-ist-en
  Svensk ordbok
 6. anarkistisk

  anarkis´tisk adj. ~t ORDLED: an-ark-ist-isk
  Svensk ordbok
 7. anarkisk

  anar´kisk adj. ~t ORDLED: an-ark-isk
  Svensk ordbok
 8. anarkism

  anarkis´m subst. ~en ORDLED: an-ark-ism-en
  Svensk ordbok
 9. Ismail

  Ismail ( Mawlāy Ismā˙īl ibn Muḥammad), 1646–1727, sultan av Marocko från 1672.
 10. allas krig mot alla

  allas krig mot alla, känt uttryck i den engelske filosofen Thomas Hobbes verk ”Leviathan” (1651).