1. anarki

  anarki, regeringslöshet, laglöshet, förvirring.
 2. anarkism

  anarkism, en politisk riktning vars anhängare, anarkister, eftersträvar ett samhälle där individen utsätts för så lite tvång som möjligt.
 3. anarki

  anarki [-ki´] subst. ~n äv. ~en ORDLED: an-ark-in
  Svensk ordbok
 4. anarkist

  anarkist är en person som tycker att staten inte ska ha rätt att bestämma över människorna, se anarkism.
 5. anarkist

  anarkis´t subst. ~en ~er ORDLED: an-ark-ist-en
  Svensk ordbok
 6. anarkistisk

  anarkis´tisk adj. ~t ORDLED: an-ark-ist-isk
  Svensk ordbok
 7. anarkisk

  anar´kisk adj. ~t ORDLED: an-ark-isk
  Svensk ordbok
 8. anarkism

  anarkis´m subst. ~en ORDLED: an-ark-ism-en
  Svensk ordbok
 9. Thomas Hobbes

  Hobbes, Thomas, född 5 april 1588, död 4 december 1679, engelsk filosof.
 10. absolutism

  absolutism, historisk term vilken vanligen betecknar den starka furstemakt som präglar många europeiska stater under 1500-, 1600- och 1700-talen.