1. fronden

  fronden, sammanfattande benämning på olika motståndsgrupper (”frondörer”) i Frankrike under Ludvig  XIV:s minderårighet, då kardinal Mazarin och änkedrottningen, Anna av Österrike, ledde regeringen.
 2. internationell politik

  internationell politik, sammanfattande benämning på staters utrikespolitik och ömsesidiga relationer; även benämning på den vetenskap som behandlar dessa, också kallad internationella relationer.
 3. Somalia

  Somalia, stat i östra Afrika.

 4. Hans Magnus Enzensberger

  Enzensberger, Hans Magnus, född 11 november 1929, tysk författare, redaktör för tidskriften Kursbuch 1965–75, medarbetare i månadsskriften Transatlantik 1980–82, sedan 1985 utgivare av Die Andere Bibliothek.