1. anarkism

  anarkism, en politisk riktning vars anhängare, anarkister, eftersträvar ett samhälle där individen utsätts för så lite tvång som möjligt.
 2. anarkist

  anarkist är en person som tycker att staten inte ska ha rätt att bestämma över människorna, se anarkism.
 3. anarkist

  anarkis´t subst. ~en ~er ORDLED: an-ark-ist-en
  Svensk ordbok
 4. anarkistisk

  anarkis´tisk adj. ~t ORDLED: an-ark-ist-isk
  Svensk ordbok
 5. anarkism

  anarkis´m subst. ~en ORDLED: an-ark-ism-en
  Svensk ordbok
 6. anarkisk

  anar´kisk adj. ~t ORDLED: an-ark-isk
  Svensk ordbok