1. anarkisk

  anar´kisk adj. ~t ORDLED: an-ark-isk
  Svensk ordbok
 2. Hans Morgenthau

  Morgenthau, Hans, 1904–80, tysk-amerikansk statsvetenskapsman med stor betydelse för utvecklandet av internationell-politisk teoribildning.
 3. Marx Brothers

  Marx Brothers, bröderna Marx, amerikansk komikergrupp, bestående av Chico Marx (egentligen Leonard, 1886–1961), Harpo Marx (egentligen Adolph, 1888–1964), Groucho Marx (egentligen Julius, 1890–1977) och Zeppo Marx (egentligen Herbert, 1901–79) – födelseåren är osäkra och flera andra årtal förekommer.
 4. internationell politik

  internationell politik, sammanfattande benämning på staters utrikespolitik och ömsesidiga relationer; även benämning på den vetenskap som behandlar dessa, också kallad internationella relationer.
 5. Robert Keohane

  Keohane, Robert, född 3 oktober 1941, amerikansk statsvetare, sedan 2006 professor vid Princeton University.