1. anarkist

  anarkist är en person som tycker att staten inte ska ha rätt att bestämma över människorna, se anarkism.
 2. anarkist

  anarkis´t subst. ~en ~er ORDLED: an-ark-ist-en
  Svensk ordbok
 3. anarkistisk

  anarkis´tisk adj. ~t ORDLED: an-ark-ist-isk
  Svensk ordbok
 4. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 5. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 6. anarkism

  anarkism, en politisk riktning vars anhängare, anarkister, eftersträvar ett samhälle där individen utsätts för så lite tvång som möjligt.
 7. Karl Marx

  Marx, Karl, född 5 maj 1818, död 14 mars 1883, tysk samhällsforskare, arbetarrörelsens inflytelserikaste tänkare.
 8. spanska inbördeskriget

  spanska inbördeskriget, den väpnade konflikten mellan höger- och vänsterkrafterna i Spanien 1936–39.
 9. Benito Mussolini

  Mussolini, Benito, född 29 juli 1883, död 28 april 1945, italiensk politiker, fascismens grundare, regeringschef, med titeln il Duce (’Ledaren’), 1922–43.

 10. Dario Fo

  Fo, Dario, född 24 mars 1926, död 13 oktober 2016, italiensk skådespelare och dramatiker, Nobelpristagare i litteratur 1997.