1. Anas

  Anas, det vetenskapliga namnet på ett släkte andfåglar med ca 40 arter över hela världen, bl.a. samtliga svenska arter simänder, t.ex. gräsand.
 2. Anas ibn Malik

  Anas ibn Malik ( Anas ibn Mālik), död ca 710, följeslagare till Muhammed och en av det tidiga islams mest citerade traditionister.
 3. Anastasius I

  Anastasius I, född ca 431, död 518, östromersk kejsare 491–518.
 4. Anaspida

  Anaspida, utdöd ordning rundmunnar med yttre pansar.
 5. Anastacia

  Anastacia, egentligen Anastacia Lyn Newkirk, född 1968, amerikansk sångerska.
 6. anastasis

  anastasis, uppståndelse.
 7. Anaspidacea

  Anaspidacea, det vetenskapliga namnet på en ålderdomlig ordning storkräftor med ett fåtal arter.
 8. Anastasia

  Anastasia, född 1901, död troligen 1918, rysk tsardotter, yngsta dotter till Nikolaj II och Alexandra Fjodorovna.
 9. anastomos

  anastomos, naturlig eller kirurgiskt anlagd förbindelse mellan hålorgan, t.ex. mellan blodkärl eller mellan olika delar av tarmen.
 10. Anaspidea

  Anaspidea, det vetenskapliga namnet på en ordning bakgälade snäckor med några tiotal arter, varav i Norden inom släktena Aplysia och, eventuellt, Akera.