1. anatoliska mattor

  anatoliska mattor, sammanfattande benämning på mattor knutna i Turkiet.
 2. anatoliska språk

  anatoliska språk, utdöd indoeuropeisk språkgren i Mindre Asien (Anatolien); hit hör hettitiska, palaiska, luviska med lykiska, lydiska och – enligt nyare rön – möjligen även kariska.
 3. indoeuropeiska språk

  indoeuropeiska språk, språkfamilj som omfattar språk som har talats länge i Europa och Asien; de talas i dag av uppemot 3 miljarder människor.
 4. Bysantinska riket

  Bysantinska riket, senantik och medeltida statsbildning med tyngdpunkt i östra medelhavsområdet.
 5. indoeuropéer

  indoeuropéer, samlingsbenämning på talare av indoeuropeiska språk i historisk tid, men även på förhistoriska populationer som använde mindre differentierat eller gemensamt indoeuropeiskt språk, rekonstruerat genom jämförande språkforskning.
 6. joniska revolten

  joniska revolten, benämning på den resning mot perserriket som de grekiska stadsstaterna i Jonien ledde 499–494 f.Kr.
 7. Grekland

  Grekland, stat i sydöstra Europa.

 8. lira

  lira, sedan medeltiden namn dels på olika slags stråkinstrument av typen fiddla eller rebec, dels på vevlira.
 9. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.
 10. pakistanska mattor

  pakistanska mattor, handknutna mattor från Pakistan.