1. anblick

  an`blick subst. ~en ~ar ORDLED: an--blick-en
  Svensk ordbok
 2. Merkurius

  Merkurius är den innersta av planeterna i solsystemet, alltså den som har sin bana närmast solen.
 3. surrealism

  surrealism är en riktning inom konsten där konstverken ofta verkar avbilda en drömvärld.
 4. aspekt

  aspekt, synpunkt, synvinkel, sida (av en sak); kategori hos verbet som markerar t.ex. om en handling ska ses som ett avslutat helt ( perfektiv aspekt), som pågående vid en viss tidpunkt ( progressiv aspekt) eller som något regelbundet återkommande ( habituell aspekt).
 5. fantasi

  fantasi, inbillningsförmåga.
 6. aspekt

  aspekt, synpunkt, synvinkel, sida (av en sak); i astronomin beteckning för det relativa läget mellan två kroppar i solsystemet sett från jorden.
 7. anus

  anus, analöppningen, ändtarmsöppningen.
 8. trompe-l’œil

  trompe-l’œil, illusionistisk bild eller del av en bild som betraktaren vid första anblicken upplever som verkliga föremål etc.
 9. korat

  korat, Si-sawat, thailändsk korthårig kattras i raskategori III.
 10. fantasi

  fantasi, engelska fantasy, fancy, franska fantaisie, italienska fantasia, tyska Fantasie, en mångtydig beteckning för viss instrumentalmusik, karakteriserad av mer eller mindre fria och improvisatoriska inslag.