1. anbud

  anbud, offert, erbjudande om avtal riktat till en eller flera tilltänkta anbudstagare.
 2. anbud

  an`bud subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: an--bud-et
  Svensk ordbok
 3. anbudskartell

  anbudskartell, samverkan mellan två eller flera näringsidkare, ofta konkurrenter, i samband med att någon annan fordrar in anbud på en viss prestation, t.ex. uppförande av en byggnad eller anläggning.
 4. löftesprincipen

  löftesprincipen, princip inom avtalsrätten som innebär att om inget annat avtalats är den som lämnat ett skriftligt anbud bunden av detta under den skäliga betänketid (den s.k. legala acceptfristen) som anbudsmottagaren behöver för att bestämma om han vill anta anbudet.
 5. Dackefejden

  Dackefejden, ett efter ledaren Nils Dacke vanligt namn på det stora småländska upproret 1542–43.
 6. Carl Wilhelm Scheele

  Scheele, Carl Wilhelm, född 9 eller 19 december 1742, död 21 maj 1786, kemist, från 1775 apotekare i Köping.
 7. konfirmation

  konfirmation, i speciell juridisk betydelse bekräftelse av ett avtal.
 8. offert

  offert, detsamma som anbud.
 9. oren accept

  oren accept, term inom avtalsrätten för det fall att ett anbud inte accepteras i föreliggande skick utan endast med vissa ändringar eller tillägg.
 10. upphandling

  upphandling, juridisk term för det fall att någon, vanligen genom ett mer eller mindre formaliserat förfarande, ingår avtal om förvärv av varor eller nyttigheter.