1. anbud

  anbud, offert, erbjudande om avtal riktat till en eller flera tilltänkta anbudstagare.
 2. anbudskartell

  anbudskartell, samverkan mellan två eller flera näringsidkare, ofta konkurrenter, i samband med att någon annan fordrar in anbud på en viss prestation, till exempel uppförande av en byggnad eller anläggning.

 3. anbud

  an`bud subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: an--bud-et
  Svensk ordbok
 4. Carl Wilhelm Scheele

  Scheele, Carl Wilhelm, född 9 eller 19 december 1742, död 21 maj 1786, kemist, från 1775 apotekare i Köping.
 5. Dackefejden

  Dackefejden, ett efter ledaren Nils Dacke vanligt namn på det stora småländska upproret 1542–43.
 6. löftesprincipen

  löftesprincipen, princip inom avtalsrätten som innebär att om inget annat avtalats är den som lämnat ett skriftligt anbud bunden av detta under den skäliga betänketid (den s.k. legala acceptfristen) som anbudsmottagaren behöver för att bestämma om han vill anta anbudet.
 7. Hedy Lamarr

  Lamarr, Hedy, egentligen Hedwig Kiesler, 1914–2000, österrikisk-amerikansk skådespelerska och uppfinnare.

 8. upphandling

  upphandling, juridisk term för det fall att någon, vanligen genom ett mer eller mindre formaliserat förfarande, ingår avtal om förvärv av varor eller nyttigheter.

 9. bekräftelse

  bekräftelse, juridisk term; erkännande av något som tidigare avtalats, t.ex. ett avtal som slutits vid muntliga förhandlingar eller att man antagit ett anbud på vissa villkor.
 10. accept

  accept, i fråga om avtal: rättshandling genom vilken ett lämnat anbud antas i tid och utan några som helst förändringar (s.k. ren).