1. anbud

  anbud, offert, erbjudande om avtal riktat till en eller flera tilltänkta anbudstagare.
 2. anbudskartell

  anbudskartell, samverkan mellan två eller flera näringsidkare, ofta konkurrenter, i samband med att någon annan fordrar in anbud på en viss prestation, t.ex. uppförande av en byggnad eller anläggning.
 3. Dackefejden

  Dackefejden, ett efter ledaren Nils Dacke vanligt namn på det stora småländska upproret 1542–43.
 4. löftesprincipen

  löftesprincipen, princip inom avtalsrätten som innebär att om inget annat avtalats är den som lämnat ett skriftligt anbud bunden av detta under den skäliga betänketid (den s.k. legala acceptfristen) som anbudsmottagaren behöver för att bestämma om han vill anta anbudet.
 5. Nicole Kidman

  Kidman, Nicole, född 1967, australisk skådespelerska.

 6. coachning

  coachning, lösningsfokuserad samtalsteknik som används för att få en person som coachas att bli mer aktiv och att på ett mer effektivt sätt använda sina egna förmågor för att åstadkomma en förändring.
 7. konsens

  konsens, juridisk term som innebär att parter blivit överens om ett avtal, t.ex. genom att någon antar ett anbud utan att i något avseende förändra det (s.k. ren eller blank accept).
 8. fasta priser

  fasta priser, inom nationalekonomin att penningvärdet hålls konstant vid beräkningar och jämförelser av ekonomiska förhållanden vid olika tidpunkter.
 9. anbud

  an`bud subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: an--bud-et
  Svensk ordbok
 10. accept

  accept, i fråga om avtal: rättshandling genom vilken ett lämnat anbud antas i tid och utan några som helst förändringar (s.k. ren).