1. ancien régime

  ancien régime, i kronologisk mening beteckning för tiden före den franska revolutionen 1789; i kvalitativt hänseende kan beteckningen användas om alla samhällstyper med verksamma feodala huvudinslag, oavsett tidsgräns.
 2. generalständerna

  generalständerna, Frankrikes riksförsamling under ancien régime, se états généraux.
 3. anciens et modernes

  anciens et modernes.Striden mellan ”de gamle” ( les anciens) och ”de moderna” ( les modernes), som började i Ludvig XIV:s Frankrike, gällde frågan huruvida samtidens skalder överträffade antikens.
 4. anciennitet

  anciennite´t subst. ~en ORDLED: anci-enn-itet-en
  Svensk ordbok
 5. Academy of Ancient Music

  Academy of Ancient Music, brittisk ensemble med historiska musikinstrument som specialiserat sig på tidstrogna framföranden och inspelningar av främst orkesterverk från barocken.
 6. la querelle des anciens et des modernes

  la querelle des anciens et des modernes, litterär fejd, se querelle des anciens et des modernes.
 7. querelle des anciens et des modernes

  querelle des anciens et des modernes, den litterära strid som inleddes 1687, då Charles Perrault i en dikt förklarade Ludvig XIV:s tid vara mer framstående än alla andra tider och fick en rad motståndare, bland dem Boileau, som menade att antiken var oöverträffad.
 8. Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews

  Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, golfklubb i Saint Andrews, Skottland, världens mest inflytelserika.
 9. kushitiska språk

  kushitiska språk, en gren av de afroasiatiska språken omfattande ett femtiotal språk huvudsakligen i Etiopien och på Afrikas horn.
 10. kritik

  kritik, ett i massmedier utvecklat sätt att beskriva, tolka och värdera konstverk.