1. Andalusien

  Andalusien, spanska Andalucía, region i södra Spanien; 87 300 km2, 8,4 miljoner invånare (2016).

 2. andar

  andar, okroppsliga väsenden – en del goda, en del onda.
 3. andakt

  andakt, en typ av enklare gudstjänst i kyrkan eller hemmet, t.ex. morgonandakt, musikandakt, husandakt; jämför spiritualitet.
 4. andamaner

  andamaner, ursprungsbefolkning på Andamanerna.

 5. andante

  andante, musikalisk tempobeteckning: lugnt medeltempo, varken snabbt eller långsamt; ofta beteckning på andra satsen i en wienklassisk symfoni eller sonat.
 6. andaktslitteratur

  andaktslitteratur, skrifter som tjänar det personliga andliga livet och som används vid enskild andakt eller husandakt: bönböcker (innehållande böner och andra texter, ordnade exempelvis efter kyrkoåret), betraktelseböcker, predikosamlingar och postillor.
 7. Andamanerna

  Andamanerna, ögrupp i Bengaliska viken, Indiska oceanen; 4 300 km 2, 379 900 invånare (2011).
 8. Anderna

  Anderna, spanska Cordillera de los Andes, system av bergskedjor utmed Sydamerikas västsida; längd 7 500 km (jordens längsta bergskedja), maximal bredd 650 km.
 9. anda

  an`da subst. ~n ORDLED: and-an
  Svensk ordbok
 10. andalusier

  andalusier, ursprungligen spansk hönsras.