1. andakt

  andakt, en typ av enklare gudstjänst i kyrkan eller hemmet, t.ex. morgonandakt, musikandakt, husandakt; jämför spiritualitet.
 2. andaktslitteratur

  andaktslitteratur, skrifter som tjänar det personliga andliga livet och som används vid enskild andakt eller husandakt: bönböcker (innehållande böner och andra texter, ordnade exempelvis efter kyrkoåret), betraktelseböcker, predikosamlingar och postillor.
 3. andakt

  an`dakt subst. ~en ~er ORDLED: an--dakt-en
  Svensk ordbok
 4. avlatsbrev

  avlatsbrev, indulgensbrev, dokument som innehåller en försäkran om avlat.

 5. andaktsbok

  an`daktsbok subst. ~en andaktsböcker ORDLED: an-dakts--bok-en
  Svensk ordbok
 6. andaktsfull

  an`daktsfull adj. ~t ORDLED: an-dakts--full
  Svensk ordbok
 7. Kina

  Kina, stat i östra Asien.

 8. Norge

  Norge, stat i Nordeuropa.

 9. husandakt

  husandakt, gemensam morgon- och aftonbön för medlemmarna i samma hushåll.
 10. morgonsamling

  morgonsamling, tidigare morgonbön, benämning som infördes 1958 för att markera att man breddade innehållet i skolans s.k. morgonböner från att ha varit en kristen andakt till att även innefatta inslag från kultur och samhällsliv.